ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 10ης – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024