ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 11ης – ΜΕΙΚΤΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024