ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021- ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ