ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021- ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ