ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ