ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 19ης – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023