ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ