ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 22ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ KAI ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023