ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 3ης – ΕΙΔΙΚΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023