ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 4ης – ΕΙΔΙΚΗΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024