ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 28-2-2020 – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

 

 

 

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

  ΙΘΑΚΗ,  26-2-2020

Αρ. πρωτ. : 1085

 
   

 

 

ΠΡΟΣ:

– Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

– Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΤΗΣ 5ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Καλείστε την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 5η – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ –  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης  :

 

  1. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του υποτομέα ΟΤΑ. (Εισήγηση : Οικονομική Υπηρεσία)

 

  1. Αίτημα προς το Τ.Π.και Δανείων τροποποίησης της αίτησης χρηματοδότησης, που αφορά την ένταξη μελετών του Δήμου Ιθάκης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα << Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.>> Α΄ Δράση. (Εισήγηση : Ν. Ραδίτσας)

 

 Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω προθεσμίας λήψης απόφασης μέχρι 28/2/2020 σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 11884/18-2-2020 εξαιρετικά επείγον έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.(θέμα 1ο ) και άμεσης ανάγκης υλοποίησης των έργων (θέμα 2ο )

 

Κοινοποίηση:

 

Βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Παναγή Καππάτο.
Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας & Ιθάκης κ. Σταύρο Τραυλό.
Έπαρχο Ιθάκης κ. Αθανάσιο Λιβιτσάνη.
Προέδρους Κοινοτήτων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                                                                   ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ