ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ