ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 9ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021- ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ