ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Η ΠΡOΟΔΟΣ» ΣΕ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ