Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡ. 39233/8665/10.5.2023 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΒΟΥΛΕΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ