ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (άρθρο 266 παρ. 6 Ν. 3852/10)