1)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.ΣΟΧ1/2022 ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:163/01-08-2022 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 10.06.2021 3) ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΠΕ-ΤΕ