Author: Διαχειριστής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21-4-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ, Τ.Κ. 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

ΙΘΑΚΗ,  17-4-2018

Αρ. πρωτ. : 2350

                         

            

 

                 ΠΡΟΣ:

  – Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

  – Δήμαρχο Ιθάκης.

 

             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΤΗΣ 6ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

     Καλείστε το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :

 

 1. Έγκριση της αρ. 59/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Νοτίου Ιθάκης. (Εισήγηση: Τεχν. Υπηρ. Δήμου Κεφ/νίας)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

 1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

Κοινοποίηση:     

 1.  
Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου – ΑΘΗΝΑ
 1.  
Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 1.  
Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.
 1.  
Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.
 1.  
Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

     

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΙΣ 11 – 4 – 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  10-4-2018

                                 Αρ. Πρωτ.: 2220

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

                   Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  9ης  –  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ –  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

   Σας προσκαλούμε στην 9η – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 11η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση δαπανών αποζημίωσης εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας με σύμβαση 2017 και για το 2018 πρόσληψη μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018 ΑΣΕΠ, μέχρι   τους οριστικούς πίνακες, μετά των εργοδοτικών τους εισφορών. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 O   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Λ. ΒΕΡΩΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.  ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ  3Κ/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.  ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΠΟ 04/04/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/04/2018, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.  ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018 :

 

Α) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΑΝΔΡΑΣ Η ΓΥΝΑΙΚΑ)

Β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 

 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΟΝΟ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)
 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ι.Κ.Α.
 3. ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Μ.Κ.Α.
 4. IBAN ΤΡΑΠΕΖΗΣ

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ:

 

 • ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

 • ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ, ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΥΠΕΥΘ. Ε. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ,  ΑΠΟ 04/04/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 13/04/2018.

Γ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΑ/ΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 3/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  30-3-2018

                                 Αρ. Πρωτ.: 2109

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

   Σας προσκαλούμε στην 8η – τακτική – συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 3η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. 3η Ψήφιση Πιστώσεων Δαπανών Συνεχιζόμενων Δαπανών και Δαπάνες από Παράταση των Συμβάσεων έτους 2017 (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. Αποδοχή δωρεάς τοπογραφικών διαγραμμάτων του κ. Γκανά Κωνσταντίνου του Θεόδωρου, Πολιτ. Μηχανικού, για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση : Πρόεδρος)

 

 1. Έγκριση πρακτικού αρ. 1 του συνοπτικού διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»  (Εισήγηση : Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ