ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 06-03-2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ.