ΔHMOTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 17-04-2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ