ΔHMOTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 23-04-2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ