2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΘΑΚΗΣ 12-10-2012 Α’ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ