ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Δεδομένων των συνθηκών και της όλης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την πανδημία και λαμβάνοντας υπόψη  τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας για των περιορισμό των μετακινήσεων και την πιθανή διασπορά του ιού,  σε συνεννόηση  με το κ. Ξένο, αποφασίστηκε να περιορίσει την μετακίνησή του προς το νησί μας.

Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Ξένο για την συνεργασία.

Δήμαρχος Ιθάκης
Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Ιθάκης