ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 1/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 2/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 3/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 4/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 5/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. 6/2020