ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «ΙΑΝΟΣ. »