ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ‘Ο ΕΛΠΗΝΩΡ’