Κατηγορία: Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Ιθάκης στα πλαίσια της  ενημέρωσης  των πολιτών, θα έχει συνάντηση με πολίτες και με τους Προέδρους των Κοινοτήτων όπου θα συζητηθούν προβλήματα αλλά  και προτάσεις σε θέματα που τους απασχολούν.

Για τον μήνα Νοέμβριο η συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 13  από ώρα 11 π.μ. στο Δημοτικό Γραφείο του Σταυρού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Δήμος Ιθάκης ανακοινώνει ότι η Ομάδα Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD Κεφαλονιάς – Ιθάκης του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, να υποβάλλουν προτάσεις έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρησιμοποιηθούν από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεφαλλονιάς και Ιθάκης. Σχετικές λεπτομέρειες στο site ionianlag.gr, στην ενότητα προκηρύξεις: « 1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 1/2019

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Θα διεξάγει Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη μιας (1) θέσης μεταξύ δύο (02) αιτούντων, λόγω απόλυτης ισοβαθμίας, για τον κωδικό θέσης 101 Ειδικότητα: ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης του Δήμου Ιθάκης .

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη  6 Νοεμβρίου  2019 και ώρα 13:00΄στο Δημαρχείο Ιθάκης ( Σπ. Ράζου 138, 1ος όροφος, στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Την κλήρωση θα διενεργήσει Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

  1. Βλασσόπουλο Ιωάννη του Γρηγορίου μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με βαθμό Α΄
  2. Οικονόμου Αμαλία του, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄
  3. Παΐζη Χρυσόστομη του Γεωργίου μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος Χαλκιοπούλου Αναστασία του Γερασίμου, κλάδου ΔΕ14 Διοικητικού με βαθμό Α΄

Στην κλήρωση καλούνται και οι δύο (02) ισοψηφούν τες με κωδικό θέσης 101 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οι οποίοι ισοψήφησαν λόγω εντοπιότητας με μηδέν (0) μόρια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ