Κατηγορία: Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ

Με απόφαση που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 94.4 παρ. 27 του ν.3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων – Διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων αναγκών ή επιδημικής νόσου…», και  4 παρ. 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/1-8-2017 τ. Α) και μετά από σχετική εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, διακόπτουμε τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης (Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγεία & Δημοτικά) του Δήμου Ιθάκης, από Τετάρτη 23-1-2019 μέχρι Παρασκευή 25-1-2019, λόγω έξαρσης των εποχιακών ιώσεων και του μεγάλου αριθμού απουσιών μαθητών και εκπαιδευτικών από τα σχολεία.

                                                      Ο Δήμαρχος

                                                      Διονύσης Γ. Στανίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Όσοι πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης που κατοικούν στην Ιθάκη, επιθυμούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για να ψηφίσουν στις αυτοδιοικητικές  (δημοτικές και περιφερειακές εκλογές) και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου μηνός Μαΐου 2019, μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο δημοτολογίου το ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 28/02/2019 με το διαβατήριό τους ή την αστυνομική τους ταυτότητα και αποδεικτικό κατοικίας στο Δήμο.

Πληροφορίες: Μαρούλη Π.

Τηλ:2674033481 (εσωτ. 1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016.