Κατηγορία: Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τη λήξη των συμβάσεων και την αποχώρηση των συμβασιούχων υπαλλήλων

καθαριότητας, η υπηρεσία αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

Η πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ αναμένεται

να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, οπότε η υπηρεσία θα μπορεί να ανταποκριθεί

πλήρως στις υποχρεώσεις της.

 Μέχρι τότε ζητάμε την υπομονή και κατανόησή σας.

ΑΠΟ ΤΟ

ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΙΣ 11 – 4 – 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  10-4-2018

                                 Αρ. Πρωτ.: 2220

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

                   Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  9ης  –  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ –  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

   Σας προσκαλούμε στην 9η – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 11η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση δαπανών αποζημίωσης εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας με σύμβαση 2017 και για το 2018 πρόσληψη μέσω της προκήρυξης 3Κ/2018 ΑΣΕΠ, μέχρι   τους οριστικούς πίνακες, μετά των εργοδοτικών τους εισφορών. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 O   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Λ. ΒΕΡΩΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 3/4/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  30-3-2018

                                 Αρ. Πρωτ.: 2109

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

   Σας προσκαλούμε στην 8η – τακτική – συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 3η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. 3η Ψήφιση Πιστώσεων Δαπανών Συνεχιζόμενων Δαπανών και Δαπάνες από Παράταση των Συμβάσεων έτους 2017 (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

 1. Αποδοχή δωρεάς τοπογραφικών διαγραμμάτων του κ. Γκανά Κωνσταντίνου του Θεόδωρου, Πολιτ. Μηχανικού, για κατασκευή Παιδικών Χαρών Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση : Πρόεδρος)

 

 1. Έγκριση πρακτικού αρ. 1 του συνοπτικού διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»  (Εισήγηση : Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 3-4-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ                                    

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ, Τ.Κ. 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ : 26740 23920, Φαξ: 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

 

  ΙΘΑΚΗ,  28-3-2018

Αρ. πρωτ. : 2028

 
   

 

 

ΠΡΟΣ:

– Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

– Δήμαρχο Ιθάκης.

 

 
   
     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΤΗΣ 5ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε την  Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  :

 1. Επικαιροποίηση της αρ. 77/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Αποδοχή της απ΄ευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Ιθάκης. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΔΣ)

 

 1. Αίτηση ΝΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑ για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου για όλο το 24ωρο, επαγγελματικού αυτοκινήτου στο πεζόδρομο που διατηρεί το κατάστημά του στη Κεντρική Πλατεία Βαθέως Ιθάκης. (Εισήγηση: Επιτροπή Κοινοχρήστων χώρων Δ. Ιθάκης)

 

 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για έτος 2018. (Εισήγηση: Γραφείο Αδειών Καταστημάτων)

 

 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Εργασιών / Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση δαπανών φιλοξενίας του Υφυπουργού Ναυτιλίας στην Ιθάκη και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη αυτών. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Έγκριση της αρ. 43/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση: Οικονομική Επιτροπή)

 

 1. Διαγραφές οφειλών σχετικά με το δημοτικό φόρο 0,5%. (Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία)

 

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Βορείου Ιθάκης. (Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία)

 

 1. Ανάθεση έργων, μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. (Εισήγηση: Γραφείο Προγραμματισμού)

 

 1. Έγκριση της αρ. 41/2018 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΔΚΕΙ 2018. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

 

Κοινοποίηση:

 

Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου – ΑΘΗΝΑ
  Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
  Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.
  Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.
  Τοπικές κομματικές οργανώσεις.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 26/03/2018

Σας προσκαλούμε στην 7η – τακτική – συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 26η του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

 ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΚΙΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ – ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ»

 

               ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΟΥΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Δήμο Ιθάκης με 198.800,00 ευρώ.

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 88 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων της χώρας, για το 2018, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Οι ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 19-3-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ , Τ.Κ.: 283 00

Πληροφορίες:  Γ. Οικονομίδης

Τηλ. : 26740 23920, Φαξ : 26740 23921

Email: g.oikonomidis@ithaki.gr

 

 

                                 ΙΘΑΚΗ,  15-3-2018

                                 Αρ. Πρωτ.: 1806

 

 

 

 

 

                                         ΠΡΟΣ:

        Τα μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

   Σας προσκαλούμε στην 6η – τακτική – συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Διοικητηρίου την 19η του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.     Έγκριση Πρακτικού αρ. 2 του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης (Εισήγηση : Επιτροπή Διαγωνισμού)

 

2.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

3.     Έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση (ψήφιση) των σχετικών πιστώσεων που αφορούν την ανάθεση υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Ιθάκης έτους 2018. (Εισήγηση : Οικον. Υπηρεσία)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

 

ΔΙΟΝ. Γ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ