Ανάρτηση των τελικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων – προσληπτέων, της υπ’ αριθμ. 4190/17-8-2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, συνολικά πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Ανάρτηση των τελικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων – προσληπτέων, της υπ’ αριθμ.  4190/17-08-2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, συνολικά πέντε  (5) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Ιθάκης για το έτος 2023-2024.

Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι προκειμένου να δουν τη σειρά κατάταξής τους θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι εμφανίζονται στους εν λόγω πίνακες βάσει των αρχικών γραμμάτων του επιθέτου και του κυρίου ονόματος και των τριών τελευταίων ψηφίων του αριθμού φορολογικού μητρώου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: