ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ «ΕΛΠΗΝΩΡ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ»