ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ενημερώνουμε όλους τους δημότες μας και τους εργολάβους ότι τα προϊόντα και τα υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες, δηλαδή μπάζα, χώματα και άλλα αδρανή υλικά, θεωρούνται ειδικά απορρίμματα και μεταφέρονται αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε χώρους ευθύνης τους.

Υποχρεωτικά για τα απόβλητα της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν επιτρέπεται η απόρριψή τους.

Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μπάζων στους κοινούς κάδους απορριμμάτων και στους κάδους ανακύκλωσης τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο.