ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2019.

Ανακοινώνεται ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2019 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης κ είναι μόνο μέχρι 30/03/2019.
Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014. 


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιθάκης


Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:


1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
3. Δημοτική Ενημερότητα μη χρέους προς τον Δήμο Ιθάκης.
4. Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.


Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι 30 Μαρτίου 2019  στον Δήμο Ιθάκης υπεύθυνοι υπάλληλοι :
Βλασσόπουλος Ιωάννης και Θωμά Ιωάννα τηλ:2674032795 


Ο Αντιδήμαρχος
Γεράσιμος Λ.Βερώνης