ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

Με την αρ. 352/2020 απόφαση του Δημάρχου Ιθάκης οι σχολικές μοναδες του Δήμου Ιθάκης όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, θα παραμείνουν κλειστές τις ημέρες Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, λόγω πτώσεως δένδρων, ζημιών στις κεραμοσκεπές και εισροής υδάτων.