ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΘΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Το κατωτέρω έγγραφο του Δήμου Αργοστολίου, με συνημμένη Τεχνική Εκθεση και Τοπογραφικό Διάγραμμα, είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Κτίριο Οικονομικών Υπηρεσιών , άνωθεν Λιμεναρχείου Ιθάκης) σύμφωνα με το αρθ. 154 του ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΦΕΚ 580/27-7-1999, τ.Δ΄)