ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΡΑΤΣΟΥ

Ενα αίτημα πολλών ετών έγινε πραγματικότητα.
Στο Δήμο Ιθάκης επίσημα η χρήση του κτηρίου του Ιδρύματος Γρατσου.

Σας ανακοινώνουμε ότι, κατά την  συνεδρίασή  του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Γεωργίου και Πολυξένης Γράτσου αποφάσισε την παραχώρηση της οικίας και του περιβάλλοντος χώρου ιδιοκτησίας του στον Δήμο Ιθάκης.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραχώρηση, επιτροπή από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα συζητήσει με τον Δήμο Ιθάκης, τους όρους και προϋποθέσεις αυτής. Οι αποφάσεις θα περιληφθούν σε πρακτικό, το οποίο θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για έγκριση.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΡΑΤΣΟΥ