ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Από τον Δήμο Ιθάκης ανακοινώνεται ότι στο Φ.Ε.Κ. 5361/β/17-10-2022 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 << ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) >> του στρατηγικού σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Προκειμένου τα ενδιαφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενημερωθούν σχετικά, επισυνάπτεται το αρχικό κείμενο διαβούλευσης, που αποτελεί πρόταση του προγράμματος εκ μέρους του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο των υποπαρεμβάσεων αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να τους παρασχεθεί περαιτέρω ενημέρωση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Κοψαχείλη στο τηλέφωνο 6972929816.

Με νεότερη ανακοίνωση θα γίνει γνωστή η ημερομηνία και ο τόπος κατά την οποία στελέχη του Δικτύου θα ενημερώσουν αναλυτικά τους ενδιαφερόμενους.

Από τον Δήμο Ιθάκης