ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Σ. (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ