ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ