ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ «ΕΛΠΗΝΩΡ» ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΣΟΧ2/2020