ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡ. & ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΥ.