ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απο το Δημοτολόγιο του Δήμου Ιθάκης ανακοινώνεται ότι λόγω προβλημάτων στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η Υπηρεσία είναι εκτός λειτουργίας απο τις 23 Ιουνίου και γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης της βλάβης.