ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά τη λήξη των συμβάσεων και την αποχώρηση των συμβασιούχων υπαλλήλων

καθαριότητας, η υπηρεσία αντιμετωπίζει πρόβλημα στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

Η πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ αναμένεται

να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, οπότε η υπηρεσία θα μπορεί να ανταποκριθεί

πλήρως στις υποχρεώσεις της.

 Μέχρι τότε ζητάμε την υπομονή και κατανόησή σας.

ΑΠΟ ΤΟ

ΔΗΜΟ ΙΘΑΚΗΣ