Author: Τηλέμαχος Μαρκαντώνης

Ανακοίνωση ΣΟΧ2 1/2024 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ιθάκης

Ανακοινώνουμε τη με αρ.πρωτ. 1645/11-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΙΥ4ΩΕΟ-ΦΑ6) ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ιθάκης , ειδικοτήτων και με διάρκεια σύμβασης όπως φαίνεται στην Ανακοίνωση.

 

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από  Μ. Τετάρτη 01/05/2024  και λήγει την  Παρασκευή  10/05/2024.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ   2/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ «10-06-2021»

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΣΟΧ 2 ΥΕ/ΔΕ

 

Ανάρτηση πινάκων με τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 με Αριθ. Πρωτ: 280/27-09-2023 (ΑΔΑ.: 6Ν0ΔΟΚΛΥ-4ΣΠ) του Ν.Π.Δ.Δ. “ΕΛΠΗΝΩΡ” του Δήμου Ιθάκης για τη στελέχωση του αυτοτελούς τμήματος του παιδικού σταθμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Πέμπτη 27-7-2023 – υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Ο Δήμος Ιθάκης σας ενημερώνει, σύμφωνα με τα έγγραφα που εκδόθηκαν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας την Πέμπτη 27-7-2023 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή του Δήμου μας.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι μόνιμοι και επισκέπτες να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και πυρκαγιά και αν αντιληφθούν οποιαδήποτε φλόγα να ειδοποιούν αμέσως την πυροσβεστική και να απομακρύνονται αν δεν μπορούν να κάνουν κάτι, ώστε μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές.

Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου τίθενται σε επιφυλακή Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επόμενες ημέρες με παρόμοιες καιρικές συνθήκες.

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης για κάθε περίπτωση: 112

O Δήμαρχος Ιθάκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ

 

Εν όψει της έκδοσης νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού», καλούμε τους έχοντες το δικαίωμα κατά προτεραιότητα της παραχώρησης χωρίς δημοπρασία για τον έμπροσθεν της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού (όμοροι), να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιθάκης έως 21-04-2023 προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες υπογραφής σύμβασης.

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμη αίτηση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παραχώρησης του χώρου σε τρίτους ενδιαφερόμενους με τη διαδικασία της δημοπρασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω ΚΥΑ, για παραχώρηση αιγιαλού – παραλίας πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιθάκης, σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο Παράρτημα που ακολουθεί.

Η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2971/01 και την επιφύλαξη εφαρμογής της νέας  ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 38609 ΕΞ 2023 ΦΕΚ 1432/Β/10-3-2023 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΑΠ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

Για πρώτη φορά, ο Δήμος Ιθάκης εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας.

Το σχέδιο θα προσδιορίσει τα σημεία που χρειάζονται διαμορφώσεις, επεμβάσεις και κατασκευές σε βασικούς δρόμους και σε δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα κ.α.) ώστε να γίνουν προσβάσιμα σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες και ειδικότερα για όλα τα άτομα που έχουν προβλήματα στη μετακίνησή τους (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.).

Το σχέδιο εκπονείται σύμφωνα με το νόμο 4819/2021 και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

Στόχος είναι εντοπιστούν τα προβλήματα προσβασιμότητας και να αποκατασταθούν άμεσα εντός 2ετίας από την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί πολίτες και επισκέπτες της περιοχής να απαντήουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο:

https://forms.gle/HzMgSxzbo7tJLuUt7

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα παραμείνει ανοικτό προς συμπλήρωση μέχρι ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.

Για πληροφορίες ή και προτάσεις σχετικά με το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Ιθάκης  στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ EMAIL ΔΗΜΟΥ.

Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2023.

Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2023.

Ανακοινώνεται ότι από 25/02/22 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2023   προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης.

Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη.

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιθάκης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
    2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
    3. Δημοτική Ενημερότητα.
    4. Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.

Επισήμανση: Εφόσον ο αιτούμενος χώρος παραμένει ίδιος σε σχέση με το έτος 2022, δεν απαιτείται νέα κάτοψη.

Πληροφορίες: Ιωάννης Βλασόπουλος  : 2674032795 – εσωτ 7.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΕΡΩΝΗΣ Λ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ