ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την  Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 οι υπηρεσίες του Δήμου δεν θα λειτουργήσουν λόγω συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών.