ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν Δ1α/Γ.Π.οικ 69863/02 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4829/Β/02-11-2020) σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η λειτουργία των Παιδικών Χαρών και των Δημοτικων Σταδίων από 3 έως 30 Νοεμβρίου 2020.