ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ