ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΘΑΚΗΣ