ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ