ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ένταξη του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»

Με την υπ. αριθμ. 3082/9-1-2023 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κας Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Ιθάκης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.886.604 €.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη νέων δράσεων και δημιουργία υποδομών με τον εξοπλισμό τους, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του Δήμου Ιθάκης. Συγκεκριμένα θα αφορά:

1. Την προμήθεια οικιακών και σχολικών κομποστοποιητών βιοαποβλήτων (κουζίνας και πράσινα απόβλητα) σε νοικοκυριά και σχολεία.
2. Τη συλλογή στην πηγή αποβλήτων κουζίνας από καφέ κάδους με την προμήθεια εξοπλισμού (νέο απορριμματοφόρο με αυτόματη πλύση των κάδων, εξωτερικούς καφέ κάδους, κάδους κουζίνας για το 1/3 των νοικοκυριών του Δήμου, βιοδιασπώμενοι σάκοι για όλα τα νοικοκυριά του Δήμου και σύστημα τηλεματικής και διαχείρισης του εξοπλισμού για την ηλεκτρονική παρακολούθηση του δικτύου συλλογής των καφέ κάδων)και τη μεταφορά τους για επεξεργασία – κομποστοποίηση σε Δημοτική Μονάδα Κομποστοποίησης που θα κατασκευαστεί.
3. Ξεχωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων (κλαδέματα, κορμοί δέντρων, φύλλα, γκαζόν κ.λπ.) σε κοντέινερ και μεταφορά τους για επεξεργασία – κομποστοποίηση στη Δημοτική Μονάδα Κομποστοποίησης με την προμήθεια εξοπλισμού (φορτηγό με γερανό, αρπάγη και ανατρεπόμενη καρότσακαι κοντέινερ).
4. Την κατασκευή ενός Πράσινου Σημείου, πέντε (5) Γωνιών Ανακύκλωσης στις μεγαλύτερες τοπικές κοινότητες του Δήμου με την προμήθεια του εξοπλισμού τους (κοντέινερ, κάδοι, πρέσα συμπίεσης υλικών, ανυψωτικό μηχάνημα, φορτωτή) για τη συλλογή ανακυκλώσιμων και για επαναχρησιμοποίηση υλικών.
5. Την κατασκευή Δημοτικής Μονάδας Κομποστοποίησης μαζί με τον εξοπλισμό της (κόσκινο, αναστροφέα, σπαστήρα ογκωδών) για την κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων από τη διαλογή στην πηγή.
6. Την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών μαζί με τον εξοπλισμό τους (ημι-ρυμουλκούμενα οχήματα με container και έναν τράκτορα).

Εκτός από τα παραπάνω, προβλέπονται οι οριστικές μελέτες, αδειοδοτήσεις και τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή των έργων, τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης και δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης με στόχο τη λεπτομερή ενημέρωση των δημοτών, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή στις νέες δράσεις που θα εφαρμόσει ο Δήμος Ιθάκης σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Με την υλοποίηση και λειτουργία των προτεινόμενων έργων πρόκειται να επιτευχθεί εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων αποβλήτων από τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Κεφαλονιάς, την ανάκτηση χρήσιμων υλικών, τη μείωση του κόστους διαχείρισης, την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος και τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων.

Το συγκεκριμένο έργο υπήρξε πρώτη προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή, που κατάφερε να επιτύχει το στόχο της ένταξης για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών της.

Ο Δήμος Ιθάκης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες προς την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κρατσά Τσαγκαροπούλου για την καθοριστική συμβολή στη συγκεκριμένη εξέλιξη και συγχαίρει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την άψογη συνεργασία, την πολύτιμη βοήθεια και την στήριξή της για την ένταξη ενός τόσο σημαντικου έργου για υο νησί μας.